Close

ISKRA-S d.o.o.

ISKRA - S d.o.o.

Opis projekta

ISKRA -S nudi usluge implementacije sustava kvalitete i poboljšanja sigurnosti radnih procesa naših korisnika, servisom i tehničkim pregledom vatrogasnih aparata i zaštitom na radu.

 

Za ISKRA-S redizajnirali smo kompletne web stranice, a nove stranice temeljene su na WordPress platformi.

Karakteristike