Close

Nixa Toys

Nixa Toys

Opis projekta

Nixa Toys bavi se ručnom izradom igračaka, nakita i raznolikih uporabnih predmeta korištenjem raznih vrsta domaćeg i stranog drveta.

 

Za Nixa Toys dizajnirali smo i izradili kompletnu web stranicu u koju smo uz standardne elemente implementirali i katalog proizvoda. Web stranica temeljena je na WordPress platformi.

Karakteristike